Ny redegørelse punkterer grundlag for dansk reformskepsis

03-09-2018

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har offentliggjort Fordeling og incitamenter 2018. Redegørelsen er et vidnesbyrd om, at reformer har løftet Danmark.

Fordeling og incitamenter 2018 er stedet, hvor alle reformskeptikere bør søge hen. Redegørelsen dokumenterer nemlig, hvordan reformer på en række områder har givet et massivt løft.

Danmark er i dag et konkurrencedygtigt og moderne samfund med et erhvervsliv, der kan gøre sig gældende i den globale konkurrence. Vi kan blandt andet takke reformer for, at rekordmange er i job, og at stadig flere forsørger sig selv og sin familie. Takket være reformerne har vi i dag et rigere samfund.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Dansk økonomi er bomstærk, og det er der god grund til at glæde sig over. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav, flere får en uddannelse, og danske familier har fået flere penge mellem hænderne. Stribevis af reformer har lagt fundamentet for fremgangen. Derfor er det også paradoksalt, at reformskepsissen breder sig blandt Folketingets partier, i takt med at de gode resultater indfinder sig.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Reformmodstandere har ofte peget på, at reformer skaber ulighed. Analyserne i Fordeling og incitamenter 2018 tryktester otte populære udsagn og hypoteser om ulighed og indkomstforskelle i Danmark. Flere af hypoteserne kan ikke bestå en faglig tryktest, og andre er grebet ud af en større sammenhæng.

Det danske samfund er stadig uden store økonomiske skel. Indkomstforskellene i Danmark er steget, især frem til 2008. Men stigningen er sket fra et exceptionelt lavt niveau, og Danmark er stadig blandt de OECD-lande med mindst indkomstforskelle.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg glæder mig over de resultater, der er opnået. Men jeg har også ambitioner om mere. Endnu flere skal have et job og forsørge sig selv og sin familie, og endnu flere skal have en god uddannelse, der ruster dem til et langt liv på arbejdsmarkedet. Danske familier skal have et større rådighedsbeløb, og det skal være mere attraktivt for virksomhederne at investere i danske arbejdspladser. De ambitioner kan vi omsætte til virkelighed, hvis vi gennemfører nye reformer og tiltag, der løfter Danmark.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Fordeling og incitamenter 2018 beskriver også, hvordan de økonomiske incitamenter til beskæftigelse bliver styrket markant i de kommende år, og resultatet af en ny model, der kan fremskrive indkomstforskellene.

Redegørelsen består af fem kapitler:

  1. Sammenfatning
  2. Incitamenter til beskæftigelse
  3. Hypoteser om indkomst og formue i Danmark
  4. Indkomstfremskrivning
  5. Reformer og samfundsudvikling

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Nicolai S. R. Møller, nsm@oim.dk, tlf. 72 28 24 81