Især lærere, pædagoger og faglærte planlægger fremtid på efterløn

24-01-2019

Omkring en halv million mennesker er tilmeldt efterlønsordningen. Der er ikke tegn på, at de har svagere helbred end øvrige a-kassemedlemmer.

I fremtiden vil det ikke være mennesker med hårdt fysisk arbejde, der bruger efterlønsordningen mest intensivt.

Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I starten af 00'erne var 80 procent af a-kassemedlemmerne tilmeldt efterlønnen. Efter en række reformer er det i dag (2016-tal) 27 procent. Mere end to tredjedele af de nuværende medlemmer er over 50 år og vil nå efterlønsalderen inden for de næste 15 år.    

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Reformerne af efterlønnen har været en stor succes. Tilslutningen til efterlønnen er faldet på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper. Helt som forventet er beskæftigelsen blandt de lidt ældre steget, samtidig med at brugen af efterlønnen er dalet.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

I analysen er undersøgt, om tilmeldte til efterlønsordningen har dårligere helbred end a-kassemedlemmer i øvrigt. Målt ud fra antal lægebesøg og antal dage på sygedagpenge er det ikke tilfældet.

I analysen ses nærmere på de 30-39 årige. I denne gruppe er det i gennemsnit 12 procent af a-kassemedlemmerne, der indbetaler til efterlønnen. I a-kasser for personer med mellemlang uddannelse er tilslutningen til ordningen størst. Over 20 procent af lærere og pædagoger er tilmeldt ordningen. Derimod er ufaglærte stærkt underrepræsenteret blandt de tilmeldte.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Tilmeldte til efterlønnen har ikke dårligere helbred end andre a-kassemedlemmer. På sigt vil det i vid udstrækning være personer med mellemlang uddannelse, der bruger ordningen. Så vi må regne med, at også langt størstedelen af dem, der er tilmeldt efterløn, vil være i stand til at arbejde lidt længere. Derfor vil det være fornuftigt at diskutere, om vi overhovedet har brug for efterlønsordningen.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

I 2025 forventes omkring 35.000 personer at være på efterløn. En afskaffelse af ordningen vil medføre en væsentlig forøgelse af arbejdsudbuddet, herunder godt 10.000 faglærte. En afskaffelse af efterlønsordningen vil således gøre det betydeligt nemmere for virksomhederne at få adgang til den arbejdskraft, som de har behov for.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Søren Hasselpflug, soha@oim.dk, tlf. 72 28 24 71