Astrid Krag: FN rammer ømt punkt om fattigdomsgrænse

22-10-2019

FN-komité ser positivt på, at den danske regering vil genindføre en officiel fattigdomsgrænse.

FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder er i dag kommet med en række anbefalinger til, hvordan Danmark bedre kan leve op til FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Anbefalingerne kommer, efter at Danmark tidligere på måneden blev eksamineret i konventionen, som er en af FN’s grundlæggende konventioner for menneskerettigheder.

I anbefalingerne udtrykker FN-komitéen sin ærgrelse over, at den tidligere regering afskaffede den officielle fattigdomsgrænse. Komitéen noterer sig samtidig, at den nuværende regering som led i bekæmpelsen af fattigdom genindfører en officiel fattigdomsgrænse.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

FN rammer et ømt punkt i vores socialpolitik: Den borgerlige regering fjernede fattigdoms-grænsen og vendte det blinde øje til den gruppe børn, som vokser op i økonomisk pressede familier. Jeg er glad for, at FN ser positivt på, at vi netop er ved at udarbejde en fattigdomsgrænse. Derudover har regeringen indført et midlertidigt børnetilskud til økonomisk trængte familier, så flere børn får en god start på livet. Som regering vil vi måles på social ansvarlighed på niveau med, at vi vil måles på den grønne omstilling og økonomisk ansvarlighed.

- Astrid Krag


Fakta

  • FN's Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er en af FN’s grundlæggende menneskerettighedskonventioner.
  • Konventionen indeholder fx retten til en passende levestandard, en passende bolig, social sikkerhed, undervisning og sundhed. Konventionen er fra 1966 og trådte for Danmark i kraft i 1976.
  • Alle lande, som har tilsluttet sig konventionen, skal hvert 4. eller 5. år ”til eksamen” i konventionen. Eksaminationen foregår ved FN’s Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.
  • Komitéen har til opgave at undersøge og overvåge deltagerstaternes overholdelse af forpligtelserne i FN-konventionen.
  • Efter eksaminationen kommer komitéen med en række anbefalinger til medlemslandene, typisk med både ris og ros.

Yderligere oplysninger

Pressevagten i Social- og Indenrigsministeriet tlf.nr. 41 85 13 60