Sagsbehandlernes tid skal bruges på det rigtige – at få barnet i centrum

11-02-2021

Færre procesregler, mere fleksibilitet og større inddragelse af barnet – det er, hvad kommunerne efterspørger i arbejdet med udsatte børn og unge.

Barnets Lov, som regeringen præsenterede for nylig, skal understøtte en mere smidig sagsbehandling i arbejdet med udsatte børn og unge. Derfor har regeringen og KL netop kulegravet reglerne og kommunernes praksis på området for støtte til udsatte børn og unge. Et af resultaterne er, at kommunerne oplever, at dokumentations- og proceskrav ofte stjæler kræfter fra den del af sagsbehandlingen, der handler om at sætte barnet og familien i centrum.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Børnene skal sættes først – også af kommunernes dygtige sagsbehandlere. Derfor er jeg rigtig glad for dette vigtige input fra kommunerne, som vil indgå i arbejdet med Barnets Lov. Det faglige skøn hos dygtige medarbejdere skal veje tungere, og der skal tages udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov. Samtidig skal retssikkerheden være i orden. Resultaterne bekræfter mig i, at vi skal sikre, at reglerne understøtter sagsbehandlerne i at bruge deres tid på det vigtigste – børnene.”

- Astrid Krag

Kommunerne har givet deres bud på ændringer af reglerne, som kan understøtte en smidigere sagsbehandling, der sikrer det bedst mulige forløb for barnet. Resultaterne af kulegravningen peger bl.a. på tre overordnede løsningsspor:

  • Større fleksibilitet i lovgivningens proceskrav, så kravene i højere grad afhænger af sagens tyngde.
  • For mange proceskrav og frister kan spænde ben for socialfagligheden.
  • Lovgivningen bør afspejle, at barnets trivsel, udvikling og behov løbende ændrer sig.

Formand for KL’s socialudvalg Ulrik Wilbek siger:

Det er rigtig glædeligt, at kulegravningen viser, at børnene bør sættes i centrum, og at vi bør prioritere færre procesregler, mere fleksibilitet og socialfagligheden højt i en ny kommende barnets lov. Det er afgørende, at reglerne er gennemskuelige for børnene og deres familier, og at de føler sig set og hørt i mødet med kommunen. Derfor håber jeg, at resultaterne af kulegravning vil efterlade et tydeligt aftryk i en ny barnets lov. For vi vil alle det samme, nemlig give børn og familier den indsats, der hjælper dem bedst.”

- Ulrik Wilbek

Barnets Lov, som er en del af regeringens udspil Børnene Først, skal give udsatte børn og unge en stærkere stemme i deres egen sag og samle reglerne om hjælp og støtte ét sted.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
KL’s pressetelefon, 33 70 33 33