Socialpolitisk Redegørelse giver ny viden om udsatte børn og unges udfordringer

16-02-2021

Den kommer i kølvandet på regeringens udspil Børnene Først og skal sikre mere viden om socialområdet.

Social- og Ældreministeriet offentliggør i dag Socialpolitisk Redegørelse 2020, som sætter fokus på udsatte børn og unge og de udfordringer, som de står med.

Den viser blandt andet, at de oftere kommer fra hjem, hvor en god eller normal opvækst ikke er en selvfølge. For eksempel har forældre til anbragte børn og unge oftere misbrugsproblemer og er oftere involveret i kriminalitet end øvrige forældre. Flere er også enlige mødre uden uddannelse og med en lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Selvom vi skriver 2021, er vi stadig for dårlige til at bryde den sociale arv. Svigt og ulige vilkår i barndommen bliver alt for ofte en dom over resten af livet. Det er den største uretfærdighed i vores samfund. Vi skal blive langt bedre til at sætte ind med tidlig hjælp i udsatte familier. Og når vi som samfund først har taget ansvaret for et barn eller en ung, må vi ikke give slip, før den unge er godt undervejs i voksenlivet.

 - Astrid Krag

Redegørelsen viser også, at der er stor forskel på, hvor ofte og hvor længe anbragte børn og unge får støtte, når de fylder 18 år.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det understreger behovet for, at vi får kigget efterværnsindsatsen grundigt efter, så ingen anbragte unge mister fodfæstet i den svære overgang til voksenlivet. Skal vi lykkes bedre med at hjælpe vores sårbare og udsatte medmennesker, er det vigtigt, at vi hele tiden får mere viden om socialområdet. Det er dette års redegørelse et vigtigt bidrag til.

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)