Socialpolitisk redegørelse 2020

16-02-2021

Socialpolitisk Redegørelse 2020 sætter fokus på udsatte børn og unge og de udfordringer, som de står med. Den sikrer mere viden om bl.a. anbragte børns udfordringer og socialområdet generelt.

Note: Bemærk, at linket i note 13 på s.215 ikke virker. Den publikation, som note 13 henviser til, kan findes her.

Note: På side 172 i boks 7.2 står der fejlagtigt, at "Diagnoser, der kan være forbundet med psykiske vanskeligheder, baseres på kontakter til den regionale sygehuspsykiatri over en femårig periode (2015-2018)." Der skal i stedet stå: "Diagnoser, der kan være forbundet med psykiske vanskeligheder, baseres på kontakter til den regionale sygehuspsykiatri i 2018."