Velfærdspolitisk Analyse - Geografisk dækning af tilbud på det specialiserede socialområde

09-09-2020

Med udgangspunkt i data fra Tilbudsportalen belyses den geografiske dækning af tilbud på det specialiserede socialområde. Analysen viser, at der overordnet set ligger tilbud eller afdelinger af tilbud i de fleste af landets kommuner. Med få undtagelser ligger der afdelinger af de enkelte tilbudstyper og til de enkelte målgrupper i næsten alle landsdele.