Se eller gense nordisk virtuel konference om hjemløshed

21-01-2021

Hvordan arbejder man med at nedbringe hjemløsheden i de forskellige nordiske lande? Det spørgsmål var omdrejningspunktet, da Socialstyrelsen i anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd afholdt nordisk konference om hjemløshed den 26. november 2020. Nu er alle oplæg og sessioner tilgængelige på video.

I november samledes eksperter og konferencedeltagere fra hele Norden hos Socialstyrelsen til virtuel konference om hjemløshed. "Social støtte og boliger til borgere i hjemløshed" var temaet for konferencen, der blev afholdt i anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

Gennem plenumoplæg og sessioner gav oplægsholdere fra Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland og Danmark deres perspektiver på temaet og satte fokus på den nyeste forskning og erfaringerne fra praksis. Social- og indenrigsminister Astrid Krag åbnede konferencen med en velkomsttale, hvori hun understregede vigtigheden af at dele viden på tværs af de nordiske lande, så vi kan lære af hinandens succeser og udfordringer.

Konferencen samlede over 400 deltagere fra hele norden, heriblandt politikere, forskere, ledere og medarbejdere i statslige, regionale og kommunale myndigheder, NGO'er og sociale tilbud i de nordiske lande.

Se videoer fra den virtuelle konference