Danmarkskortet er opdateret med seneste omgørelsesprocenter

25-06-2021

Danmarkskortet, som viser Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på socialområdet, er opdateret med seneste tal.

Danmarkskortet er nu blevet opdateret med de seneste tal for omgørelsesprocenten i de 98 kommuner. Danmarkskortet blev indført i 2016 og viser, hvor mange af de kommunale afgørelser som omgøres, når de er blevet indklaget til Ankestyrelsen.

Kortet viser fordelingen af klagesager i tre forskellige kategorier. En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. En hjemvisning betyder, at sagen ikke er ordentligt oplyst, og sagen sendes derfor tilbage til myndigheden. Og en ændring/ophævelse betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de, der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage eller har ret til at få genbehandlet deres sag. Kortet viser derimod ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 aftalte regeringen og KL, at der skal udvikles mere nuancerede danmarkskort, som viser kvaliteten af kommunernes samlede sagsmængde og ikke kun de afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Se Danmarkskortene på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)