Danmark indstiller DH-næstformand til FN’s Handicapkomité

27-05-2021

Regeringen indstiller Sif Holst til FN’s Handicapkomité i 2022. Hvis Danske Handicaporganisationers næstformand bliver valgt, skal hun sammen med resten af komitéen kæmpe for bedre rettigheder for mennesker med handicap på verdensplan.

Regeringen har nomineret Sif Holst til en plads i FN’s vigtige komité på handicapområdet. Komitéen består af 18 uafhængige eksperter fra forskellige lande.

Sif Holst er i dag næstformand i DH og har bred erfaring fra en lang række råd og nævn i Danmark, Norden og EU. Særligt kampen for, at mennesker med handicap inddrages i beslutninger, er afgørende for hende, siger hun:

Vi med handicap skal have en plads ved bordet, når der træffes beslutninger. Det er nødvendigt for at sikre de rette tilgængelige løsninger, så både kvinder og mænd med alle typer handicap – synlige som usynlige – skal være herre over deres eget liv og kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er nemlig stadig et globalt problem.

- Sif Holst

Socialminister Astrid Krag glæder sig over, at Danmark kan indstille en kompetent kandidat som Sif Holst til den vigtige FN-post:

Der er stadig meget at kæmpe for, når det gælder forholdene for mennesker med handicap og overholdelse af rettigheder. Det er værdier, som vi sætter højt i Danmark, men som prioriteres alt for lavt i andre dele af verden. Derfor er der behov for en stærk stemme, der kan gå forrest i den vigtige sag. Jeg er stolt over, at vi kan bidrage med en dygtig og engageret kvinde, som vil kæmpe for bedre forhold for alle verdensborgere med handicap.

- Astrid Krag

Handicapkomitéens opgave er at overvåge implementeringen af FN’s Handicap-konvention, der sikrer mennesker med handicap ret til ligebehandling. Komitéen fungerer også som klageinstans for mennesker, der ønsker at påpege brud på rettigheder i handicapkonventionen.

Valget til FN’s Handicapkomité afholdes i juni 2022.

Yderligere oplysninger

Næstformand i Danske Handicaporganisationer, Sif Holst, tlf.: 20 93 50 87

Social- og Ældreministeriets pressetelefon tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)