Krav om coronapas indføres for besøgende på social- og ældreområdet

12-11-2021

Fra fredag den 12. november skal besøgende på plejehjem og sociale tilbud kunne fremvise gyldigt coronapas. Kravet gælder ikke for ansatte og pårørende. Kravet indføres for at begrænse smittespredning, efter at COVID-19 igen betegnes som en samfundskritisk sygdom.

For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal besøgende fra 12. november 2021 kl. 6.00 på sociale tilbud og plejehjem m.v. kunne forevise et coronapas ved ankomst. Kravet gælder ikke for eksempelvis ansatte, brugere, nære pårørende og børn under 15 år.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde. Coronapasset skal kunne forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Smitten i samfundet er stærkt stigende, og vi skal beskytte sårbare mennesker på vores sociale tilbud og plejehjem. COVID-19 har været særligt hård for de mennesker, som i forvejen er udsatte eller sårbare, og derfor er det helt afgørende, at sårbare mennesker, der er i risiko for at blive alvorligt syge, bliver beskyttet i den kommende tid.”

- Astrid Krag

Her skal du bruge dit coronapas på social- og ældreområdet

Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker, herunder navnlig:

 • Plejehjem og plejeboliger
 • Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold
 • Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner
 • Midlertidige og længevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling
 • Rehabiliteringsforløb
 • Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas på sociale tilbud og plejehjem:

 • Beboere, brugere og ansatte
 • Børn under 15 år
 • Nære pårørende
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test
 • Kravet vil heller ikke gælde for frivillige eller for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted, da disse personer i udgangspunktet ikke kan anses for at være besøgende.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for COVID-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Yderligere oplysninger og information

Test i ældreplejen øges for at holde smitten ude

Oplysninger om test og vaccination opdateres på coronasmitte.dk

Myndighedernes fælles coronahotline, tlf.: 70 20 02 33
Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)