Socialt frikort videreføres i 2023 og 2024

03-05-2022

En bred vifte af partier er blevet enige om at videreføre ordningen med socialt frikort.

Forsøgsperioden med ordningen med socialt frikort stod til at udløbe ved udgangen af 2022, men den videreføres nu i endnu to år i 2023 og 2024.

Det er Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne blevet enige om.

Ordningen har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Det er ikke alle, der får et socialt frikort, der også kommer i arbejde og får det brugt. I 2019 var det 29 procent. I 2022 er det steget til 36 procent.

Derudover kommer 9 procent videre i livet og får et ustøttet arbejde, efter de har gjort brug af det sociale frikort. For dem, der ikke får det brugt, er det kun omkring 4 procent, der får en fod ind på arbejdsmarkedet.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Alle skal have muligheden for at vise, at de kan bidrage med noget. Også mennesker, der kæmper med psykiske lidelser, hjemløshed eller misbrug. Evalueringen af det sociale frikort viste klart og tydeligt, at ordningen hjælper mange mennesker videre både på arbejdsmarkedet og i livet. Derfor er jeg også glad for at kunne videreføre ordningen i to år endnu.”

- Astrid Krag

Fakta

  • Ordningen har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt uden at blive modregnet i offentlige ydelser.
  • Siden forsøgsperiodens start i 2019 er over 5.800 personer blevet visiteret til ordningen, og over 2.300 har haft en eller flere ansættelser med brug af frikortet.
  • På tidspunktet for visitation til ordningen modtog 96 procent af borgerne en af ydelserne kontanthjælp m.v., førtidspension eller ressourceforløb.
  • Der er gennemsnitligt blevet tjent 15.500 på hvert anvendt socialt frikort.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)