Det nationale rådgivende panel og ekspertgrupper klar med input til ny ældrelov

05-09-2022

En bred skare af aktører, medarbejdere og borgere med tæt forankring i ældreplejen er nu klar med gode råd til regeringen i arbejdet med en ny ældrelov.

I nytårstalen 1. januar 2022 annoncerede statsministeren en kommende ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. På den baggrund nedsatte regeringen i foråret et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der fik til opgave at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Resultatet af dette arbejde foreligger nu.

Panelet og de tre ekspertgrupper er sammensat af repræsentanter for centrale organisationer, forskere, ledere med praksiserfaring fra ældreplejen samt ikke mindst medarbejdere, pårørende og de ældre selv. Der er desuden afholdt fem regionale borgermøder med mere end 1000 deltagere i landet. Her har alle borgere, pårørende, medarbejdere og ledere, lokalpolitikere og aktive organisationer være indbudt til at deltage i en åben debat om fremtidens ældrepleje med social- og ældreminister Astrid Krag og panelets formand Per Okkels.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger om resultatet:

Vi har ikke den ældrepleje i dag, som de ældre fortjener. Selvom denne regering har ladet pengene følge med det stigende antal ældre og investeret i flere medarbejdere i ældreplejen, kan det ikke mærkes tilstrækkeligt for hverken ældre eller medarbejdere. Derfor må og skal vi gøre op med det bureaukrati og de regler, der binder medarbejderne bag skrivebordet i stedet for, at de kan være sammen med de ældre. Og vi kan ikke gøre, som vi plejer. Derfor har vi holdt fem borgermøder over hele landet. Og derfor har vi bedt mere end 60 mennesker bidrage med indspark til den nye Ældrelov. Det er vigtigt, at både medarbejdere, lokale ledere, pårørende og de ældre selv er med i det arbejde. Jeg vil gerne takke for indsatsen og timerne, der er lagt, og ser nu meget frem til at dykke ned i afrapporteringen.

- Astrid Krag

Tidligere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet Per Okkels har stået i spidsen for arbejdet. Han siger:

Det har været et privilegie at arbejde med så dedikerede og erfarne mennesker om fremtidens ældrepleje. Mange af forslagene indebærer et markant skifte i hele den måde, ældreplejen er tilrettelagt på i dag. Hvis regeringen vælger at følge nogle af de centrale forslag, der her fremsættes, vil det medføre en grundlæggende ændring af ældreplejen og få betydning for borgere såvel som medarbejdere mange år frem i tiden. Afrapporteringen kan derfor udgøre afsættet for en ny retning på ældreområdet.

- Per Okkels

Find afrapporteringen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)