Afrapportering: En ældrepleje med tid til omsorg

05-09-2022

I foråret 2022 nedsatte regeringen et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der havde til formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Rapporten her er baseret på drøftelserne i det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper.