Ny VIVE-rapport: Medarbejdere føler sig begrænsede af bureaukrati i visitationen

30-03-2023

I en ny rapport har VIVE undersøgt arbejdsgangene i ældreplejen, når borgere skal have visiteret hjælp og pleje.

Ny undersøgelse fra VIVE peger på både udfordringer og muligheder, når det kommer til, hvordan man i dag visiterer hjælp og pleje i ældreplejen.

Undersøgelsen dykker ned i arbejdsgange i ældreplejen, når borgere skal have visiteret hjælp og pleje. Resultaterne viser, at der er en række udfordringer og uhensigtsmæssige arbejdsgange på området.

Medarbejderne oplever bl.a., at de har begrænsede muligheder for at bruge deres faglighed og tilpasse hjælpen og plejen efter borgeres behov, også når borgernes behov ændrer sig akut. Derudover oplever medarbejderne, at systemet er ufleksibelt og ikke altid stemmer overens med den hverdag, de oplever hos borgerne.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Undersøgelsen giver os et indblik i nogle af de udfordringer, vores velfærdssamfund har. Det går ikke, at der er så stor afstand mellem de medarbejdere, der kommer hos borgerne til dagligt, og dem, der tildeler hjælp og pleje. Derfor glæder det mig, at undersøgelsen også peger på en række måder, hvorpå man kan forenkle den måde, man tildeler hjælp og pleje på, fx med faste og tværfaglige teams.

- Mette Kierkgaard

Undersøgelsen peger bl.a. på, at man med fordel kan have større fokus på mere fleksibel hjælp og borgernes behov frem for konkrete ydelser, der skal løses på et bestemt antal minutter. Det giver også mere plads til medarbejdernes faglighed. Derudover peger undersøgelsen også på, at mindre, faste og tværfaglige teams understøtter kontinuitet og kendskab til borgerne.

VIVE har udarbejdet rapporten på baggrund af interviews i fire kommuner om processer omkring visitation og revisitation på ældreområdet samt oplevede udfordringer og muligheder blandt visitatorer, planlæggere, udførende personale og projektledere/ledere. Rapporten anvender en bred betegnelse for visitation og omfatter således alle arbejdsgange og opgaver for de involverede funktioner i relation til at træffe afgørelse om, hvilken hjælp borgeren er berettiget til.

Find rapporten i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.:41 85 13 60 (modtager ikke sms).