Visitation på ældreområdet: En kvalitativ analyse af processer omkring visitation og revisitation

30-03-2023

Analysen beskriver, via interview i fire kommuner, processer omkring visitation og revisitation på ældreområdet. Analysen er gennemført af VIVE for Social-, Bolig- og Ældreministeriet.