VIVE kortlægger sociale investeringer og sociale indsatser i Norden

10-11-2023

To nye VIVE-rapporter afdækker brugen af sociale investeringer og vidensdeling på tværs af Norden. De viser både stort potentiale og udfordringer.

Rapporten 'Insights on Social Investment' har til formål at skabe viden om udbredelsen af sociale investeringer i Norden. Den kortlægger det eksisterende arbejde med sociale investeringer i Norden og peger frem mod, hvad sociale investeringer kan bidrage med.

Her peges bl.a. på, at sociale investeringer understøtter, at der tages mere langsigtede politiske beslutninger, samt at der lægges mere vægt på evaluering af sociale indsatser.

Tirsdag den 14. november afholdes en konference om sociale investeringer i Norden. Det er muligt at deltage online via dette link: Livestream: Social Investments in the Nordic Countries.

Rapporten 'Development of interventions in the social field in the Nordic countries' undersøger, hvilken rolle staten spiller i udviklingen af sociale indsatser på tværs af de nordiske lande. Her har Danmark det eneste eksempel på en formel statslig proces for vidensudvikling i form af 'Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats' (SUSI).

De nordiske lande har mange af de samme overordnede rammer for vidensopbygning på socialområdet, mens der er stor forskel på, hvor mange ressourcer der sættes af fra statens side til udvikling af indsatser.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)