Aktører samlet til topmøde om parallelsamfund

09-10-2023

Arbejdet med at gøre op med parallelsamfund og ghettodannelse inden 2030 er gået ind i en afgørende fase. I dag samler Social-, Bolig- og Ældreministeriet aktører på området til et topmøde om parallelsamfund i Tingbjerg.

Topmødet i Tingbjerg har til formål at give en status på udviklingen af parallelsamfund i Danmark frem mod målet i 2030 om et Danmark helt uden parallelsamfund.

Til topmødet deltager social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Derudover deltager bl.a. en række borgmestre, folketingsmedlemmer, direktører i boligorganisationer samt regeringens tre ghetto-repræsentanter.

Antallet af parallelsamfund er fra 2018 til 2022 faldet fra 29 til 10. I samme periode er antallet af udsatte boligområder faldet fra 43 til 17.

Tingbjerg er ikke længere på listen over omdannelsesområder (boligområder, der i 5 år i træk har været udpeget som parallelsamfund). Området har gennemgået og gennemgår stadig en stor udvikling. Op mod 1.500 nye private boliger er ved at blive opført, nye grønne uderum er på vej, et nyt plejecenter og en ny børnehave.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Alle børn skal have mulighed for at vokse op i trygge omgivelser. Og skal vi lykkes med integrationen, så nytter det jo ikke, at der er områder, hvor majoritetskulturen ikke er majoritetskultur. Sammenhængskraft skabes ved, at vi bor sammen på kryds og tværs af kulturelle og sociale skel. Vi er nået langt med parallelsamfundsaftalen, men der er stadig et stykke vej til målet.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)