Debatindlæg: Ministre vil sikre værdighed i ældreplejen med teknologi

19-10-2023

Fælles kronik i Berlingske af ældreminister Mette Kierkgaard og erhvervsminister Morten Bødskov

Forestil dig robotter, der kan gøre rent og lave mad. Sensorer, der registrerer faldulykker eller kunstig intelligens – som tale-til-tekst-teknologi – så de ansatte skal bruge mindre tid på dokumentation. 

Danske virksomheders løsninger inden for velfærdsteknologi har potentialet til at revolutionere hele vores ældrepleje og skabe et udstillingsvindue af teknologien til resten af verden.

Fremtidssikring af vores ældrepleje kræver, at vi tør tænke nyt og tage innovative løsninger i brug. Det er her, at velfærdsteknologi kommer ind i billedet. Området, der omfatter alt fra skærmbesøg og automatisk dosispakket medicin til smarte robotter og intelligente sensorer, er proppet med potentiale for bedre velfærd såvel som innovation og vækst i de danske velfærdsteknologiske virksomheder.

Vi mener, at Danmark bør gå forrest og stræbe efter at blive blandt klodens førende inden for udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi. Vi ser allerede i dag mange velfærdsteknologiske løsninger, der har vist deres værd. Dem skal vi have ud over stepperne. Så vi kan gribe mulighederne, der ligger i vores højteknologiske og innovative erhvervsliv – til gavn for både velfærd og vækst.

Et vigtigt værn mod arbejdskraftudfordringen

De teknologiske løsninger giver helt nye muligheder for at frigøre opgaver fra de travle medarbejdere, så der bliver tid til dét, der er allervigtigst: omsorg og nærvær. For vi mangler arbejdskraft i Danmark – og ældreplejen er særligt udfordret. Allerede nu er der ikke nok personale til at tage hånd om vores ældre, og problemet ser kun ud til at vokse i fremtiden.

Teknologiens indtog er altså ikke en spareøvelse, hvor maskiner skal erstatte mennesker af kød og blod. Det handler om at lægge ovenpå. At bruge teknologien klogt til at fylde de huller, som ikke behøver at blive udført af mennesker med empati og faglighed. De praktiske og rutineprægede opgaver. Det vil netop give medarbejderne bedre tid til at bruge deres evner der, hvor behovet er størst. Dér, hvor der er brug for skarp faglighed og nære relationer. Det er helt centralt for de mange ældre, der i dag – desværre – kan opleve, at de ikke får den tilstrækkelige pleje og nærvær i ældreplejen.

Samtidig er teknologien alfa og omega for arbejdsmiljøet og medarbejderne i sektoren, der vil få en langt mere skånsom arbejdssituation, når velfærdsteknologien for alvor gør indtog. Tunge opgaver kan overtages af maskiner. Rutineopgaver kan automatiseres. For eksempel mener 80 procent af de adspurgte kommuner, at velfærdsteknologi bidrager til et bedre fysisk arbejdsmiljø, og hele 85 procent overvejer at øge brugen som et værktøj til at afhjælpe mangel på personale. Også derfor er teknologierne så afgørende for at sikre velfærden for fremtidens ældre.

Værdighed i ældrelivet

Velfærdsteknologi er dog ikke kun en mulighed for at bruge ressourcerne bedre og skabe bedre vilkår for medarbejderne. Det handler i høj grad også om værdighed. De teknologiske hjælpemidler kan give vores ældre mere selvbestemmelse og frihed og kan på den måde bidrage til et liv med værdighed og livsglæde. Ved at kunne klare flere opgaver selvstændigt og – når det er nødvendigt – at kunne få hjælp på egne præmisser.

Det er enormt vigtigt. For mange ældre er det nemlig ikke en nem overgang pludselig at skulle have hjælp til de helt almindelige gøremål i den dagligdag, de gennem hele livet har været vant til at kunne klare på egen hånd. 

Dem, som indtil for nylig har nydt friheden i pensionisttilværelsen, hentet børnebørnene fra SFOen, og hvis hjem gennem årtier har været omdrejningspunktet for store familiemiddage og juleaftener, men som nu er bundet af hjemmeplejens skema og muligheder, når de for eksempel skal have leveret mad eller medicin. Med de teknologiske hjælpemidler kan de blive i deres eget hjem længere, føle sig mere uafhængige og opretholde deres livskvalitet. 

Værdighed er et helt afgørende aspekt af ældreplejen, vi ikke må glemme. Velfærdsteknologi er med andre ord også værdighedsteknologi.

Danmark som teknologiske front runners

Velfærdsteknologien kommer samtidig med enormt spændende muligheder for dansk erhvervsliv. Vores virksomheders høje innovationskraft er en hjørnesten i vores stærke danske erhvervsliv, og vi kan med god grund være stolte over vores veluddannede arbejdsstyrke og et erhvervsliv, der ivrigt tilpasser sig de nyeste teknologiske fremskridt. 

Velfærdsteknologi er ingen undtagelse. De danske virksomheder er allerede stærke på feltet, men potentialet er større endnu. Det skal vi indfri for at gøre Danmark førende på området.

Det vil ikke kun gavne den ældre del af befolkningen og medarbejderne i ældreplejen, men også styrke den danske eksport og vores internationale omdømme som teknologiske pionerer. Vi skal derfor tilbyde rammevilkår, der giver virksomheder mulighed for at udvikle smarte teknologier, som understøtter sundhedssektoren. Og lige så vigtigt skal vi styrke det offentlige-private samarbejde, så de gode løsninger bliver udnyttet som en integreret del af vores velfærdssamfund.

Det er en ambitiøs målsætning, men hvis nogen kan tage udfordringen op, er det os. Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Vores evne til at tage teknologien seriøst og bringe den aktivt i spil i løsningen af de statslige opgaver er en afgørende faktor for det tårnhøje niveau af velfærd, der kendetegner det danske samfund. Derfor giver det ekstrem god mening, at bringe ældreplejen yderligere ind i den digitale tidsalder, og gøre det til en målsætning at være i front, når det kommer til udviklingen og brugen af velfærdsteknologi

En bedre fremtid for ældreplejen og dansk økonomi

Velfærdsteknologi er altså en af nøglerne til en bedre fremtid for vores ældre medborgere og et spændende væksteventyr for det danske erhvervsliv. Derfor er det helt afgørende, at vi får udviklet og skaleret de velfærdsteknologiske løsninger for at få sat skub på udviklingen. 

Mange løsninger har vist store potentialer, men vi skal blive bedre til at få de gode løsninger ud og leve bredt i vores ældrepleje. Til at lære af hinanden og indarbejde de ting, der virker hos naboen. Og til at tænke teknologien ind flere steder, hvor den kan frigøre tid til den nære pleje eller skabe større frihed for den ældre.

Vi er kun lige begyndt at udforske potentialet i teknologi til at forbedre sundhedsvæsnet og ældreplejen, så der er endnu meget at opdage. Men tiden er inde til at tage det næste skridt og gøre Danmark til en absolut frontløber inden for velfærdsteknologi.