Stor trivselsundersøgelse: Hvert fjerde anbragte barn ville gerne have været anbragt tidligere

07-09-2023

En ny stor undersøgelse om udsatte børn og unges trivsel viser, at anbragte børn og unge savner mere indflydelse på deres egen anbringelse.

Halvdelen af alle anbragte børn og unge er blevet anbragt, efter at de er fyldt 12 år. Hver fjerde ville gerne have været anbragt tidligere – det gælder især de ældste aldersgrupper og dem, der blev anbragt første gang i en sen alder.

Det viser en ny stor trivselsundersøgelse blandt udsatte børn og unge, som er foretaget af VIVE for Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Trivselsundersøgelsen bekræfter mig i, at anbringelser ikke skal ses som sidste udvej. Når forældre ikke er i stand til at give deres børn den nødvendige tryghed, kærlighed og stabilitet, som de har brug for, så har vi som samfund et kæmpe ansvar for, at de her børn får den rette hjælp i tide. Derfor skal vi tage det alvorligt, når så stor en andel af de anbragte børn siger, at de gerne ville have været anbragt, da de var yngre.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Trivselsundersøgelsen viser, at det kun er lidt over halvdelen af de anbragte børn og unge, der oplever at blive inddraget i de beslutninger, der bliver taget om deres sag.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det er bydende nødvendigt, at vi lytter til børnene – det er jo deres liv, trivsel og fremtid, som er på spil, og det skal de naturligvis have mulighed for selv at være med til at forme. I dag lytter vi til tider mere til forældrene end børnene, hvilket resulterer i, at børnenes stemmer drukner. Med barnets lov har vi vendt den tilgang på hovedet, så der nu tages udgangspunkt i barnet. Jeg forventer derfor, at tallene vil se anderledes ud i de næste trivselsundersøgelser. Fremover stiller vi krav til kommunerne om, at de skal lytte og inddrage barnet. For det er børnenes stemme, der er det vigtigste.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

I juni vedtog et stort flertal i Folketinget barnets lov. Med den sikres anbragte børn flere rettigheder blandt andet i form af tidligere selvstændig partstatus og tydeligere muligheder for hjælp til fx at blive anbragt.


Fakta

  • 17 procent af de adspurgte børn og unge blev anbragt første gang i 0-5-årsalderen, 35 procent som 6-11-årige, mens 48 procent blev anbragt første gang, efter at de var fyldt 12 år.
  • Hver fjerde ville gerne have været anbragt i en tidligere alder, end de reelt blev anbragt. 40 procent svarede, at de blev anbragt rettidigt, mens 24 procent ikke ved eller kan huske, om de gerne ville have været anbragt tidligere eller ej. 12 procent mente slet ikke, at de skulle være anbragt.
  • 1 ud af 5 anbragte har oplevet tre eller flere anbringelsessteder.
  • 16 procent af de anbragte børn og unge, der inden for de seneste 2 år har skiftet anbringelsessted, har oplevet, af skiftet var mod deres vilje, og 11 procent har oplevet et skift i anbringelsessted, som ikke var planlagt.
  • Langt størstedelen af dem, der har oplevet et uplanlagt skift, svarede, at deres liv er blevet bedre efter skiftet.
  • Børn og unge anbragt på institution samt børn og unge, der blev anbragt for første gang, efter at de er fyldt 12 år, svarede i højere grad negativt på hjemlighed, tryghed og det at føle sig holdt af på anbringelsesstedet.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)