Trivsel blandt børn og unge i udsatte positioner 2023

07-09-2023

Undersøgelsen bygger videre på de tidligere gennemførte trivselsundersøgelser gennemført blandt børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Denne trivselsundersøgelse kortlægger, hvordan børn og unge i udsatte positioner trives på en bred vifte af områder, som kan tænkes at blive berørt af barnets lov, som blev vedtaget i maj 2023 og træder i kraft 1. januar 2024.