Socialpolitisk Redegørelse 2023

20-02-2024

I dag udgives Socialpolitisk Redegørelse 2023. Redegørelsen dykker ned i centrale problemstillinger og udfordringer på socialområdet. I år er der blandt andet fokus på børn og unge med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer.

Med en systematisk kortlægning af udgifter, målgrupper og indsatser på det specialiserede socialområde og en række tematiske kapitler giver Socialpolitisk Redegørelse hvert år ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark.

I år er der blandt andet fokus på børn og unge, der modtager hjælp og støtte på grund af sociale problemer, psykiske vanskeligheder eller en funktionsnedsættelse. I løbet af 2022 modtog godt 79.000 børn og unge hjælp og støtte efter serviceloven, hvilket svarer til ca. hvert 20. barn eller ung i alderen 0-22 år. Hjælpen kan blandt andet komme i form af en forebyggende indsats, en anbringelse uden for hjemmet eller hjælp til udsatte unge, som har brug for støtte til at sikre en god overgang til voksenlivet.

Det er Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der udgiver Socialpolitisk Redegørelse.

Redegørelsens hovedresultater

  • I 2022 var der knap 194.000 personer, som modtog hjælp og støtte i form af en social indsats efter serviceloven. Det svarer til knap 3,3 pct. af befolkningen, og omfatter godt 79.000 udsatte børn og unge i alderen 0-22 år, godt 63.000 udsatte voksne, og knap 59.000 voksne med handicap.
  • Siden 2018 er antallet af modtagere af sociale indsatser steget fra godt 170.000 personer til knap 194.000 personer i 2022. Det svarer samlet set til en stigning på knap 23.000 personer sammenlagt for de tre målgrupper.
  • De samlede offentlige udgifter til sociale indsatser udgjorde 59,7 mia. kr. i 2022. Det omfatter indsatser til området for udsatte børn og unge for 19,2 mia. kr. og indsatser til voksenområdet for 40,5 mia. kr.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)