Socialpolitisk Redegørelse 2023

20-02-2024
Publikationens forside

Med en systematisk kortlægning af udgifter, målgrupper og indsatser på det specialiserede socialområde og en række tematiske kapitler giver Socialpolitisk Redegørelse hvert år ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark. I år er der blandt andet fokus på børn og unge, der modtager hjælp og støtte på grund af sociale problemer, psykiske vanskeligheder eller en funktionsnedsættelse.