Antal hjemløse pr. 1000 indbyggere 2017

05-11-2018

Det er regeringens mål, at færre skal være hjemløse.

Landsgennemsnittet for antal hjemløse borgere pr. 1000 indbyggere i 2017 er 1,2.

Kortet viser antal hjemløse pr. 1.000 indbyggere efter hjemkommune.

Læs VIVE's rapport Veje ind og ud af hjemløshed

Læs regeringens handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed