Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet 2018

07-03-2019

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. På voksenhandicapområdet var andelen i 2018 af omgjorte afgørelser på landsplan 32 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner.

Kommunalbestyrelserne skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Se læsevejledning til danmarkskortet

Læs pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af danmarkskortene over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen på socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet