Regeringens holdning til udtalelser fra FN’s Handicapkomité

12-06-2017

Som forudsat ved Danmarks tiltrædelse til den valgfrie protokol af 13. december 2006 til FN's Handicapkonvention og den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's Børnekonvention vil regeringens holdning til FN's Handicapkomités og FN's Børnekomités udtalelser vedrørende andre lande fremover blive offentliggjort på ministeriets hjemmeside.