Regeringens holdning til udtalelser fra FN’s Handicapkomité og FN's Børnekomité

10-10-2019

Som forudsat ved Danmarks tiltrædelse til den valgfrie protokol af 13. december 2006 til FN's Handicapkonvention og den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's Børnekonvention offentliggøres regeringens holdning til FN's Handicapkomites og FN's Børnekomites udtalelser vedrørende Danmark og andre lande.