Nye rapporter om efterværn: Unge efterspørger inddragelse og den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt

22-06-2022

To nye rapporter fra VIVE, som er igangsat i forlængelse af den brede Børnene Først-aftale, belyser udsatte unges perspektiv på indsatserne og støtten i overgangen til voksenlivet. Rapporterne er en del af nytænkningen af efterværnsindsatsen.

Overgangen til voksenlivet kan være en kaotisk og usikker tid for udsatte unge, der har været anbragt uden for hjemmet.

Støtten, denne gruppe af unge har brug for, virker kun, hvis den tager udgangspunkt i de unges eget liv og de udfordringer og konkrete behov, de unge har med sig i bagagen.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i rapporten ’En analyse af efterværn og støtte set fra de unges perspektiv’, som VIVE har gennemført i forlængelse af den brede Børnene Først-aftale.

Den anden rapport fra VIVE, ’Ungepanelet om efterværn,’ beskriver hovedpointerne fra drøftelser i et ungepanel bestående af 10 unge, der alle har erfaringer med efterværn.

De unge i panelet efterspørger først og fremmest inddragelse i deres egen sag. Det er vigtigt for dem, at de får indsigt i beslutningen om, hvorvidt de tilbydes efterværn eller ej, og hvilke muligheder og rettigheder i forhold til støtte fra kommunen, de har. Derudover efterspørger de unge støtte, når de skal flytte fra deres anbringelsessted og hjælp til fx at få overblik over deres økonomi, når de skal klare sig selv.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

De unge voksne skal ikke stå uden netværk, støtte og omsorgspersoner, når anbringelsen hører op, bare fordi der nu skal 18 lys i lagkagen. Det er vores ansvar at hjælpe de børn og unge, der har været anbragt, bedre ind i et voksenliv med stabilitet, og hvor de unge trives. Rapporterne viser, hvad der er vigtigt for de unge selv. Og det er uvurderlig viden, når vi senere på året skal forhandle om nytænkningen af efterværnsindsatsen. Vi må ikke slippe de unge, før de er godt i gang med uddannelse eller i arbejde, har en bolig og et netværk og relationer, de kan støtte sig til.”

- Astrid Krag

De to rapporter er bestilt af Social- og Ældreministeriet og vil sammen med tidligere analyser og viden på området danne grundlag for det videre politiske arbejde med efterværnsområdet. Arbejdet udspringer af og er finansieret gennem aftalen ’Børnene Først’ og har til formål at tilrettelægge efterværnsområdet, så udsatte unge får en god start på voksenlivet.

VIVE udgav tidligere i juni rapporten ’Efterværn - Afdækning af viden og erfaringer fra eksisterende indsatser’. Ankestyrelsen udgav samtidig rapporten ’Indsatser i overgangen til voksenlivet’.

Find VIVE’s to nye rapporter i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke sms)