Indsatser i overgangen til voksenlivet for unge i udsatte positioner

08-06-2022

Ankestyrelsen har undersøgt indsatser i overgangen til voksenlivet for unge i udsatte positioner mellem 18 og 22 år. Undersøgelsen belyser kommunernes perspektiver på og erfaringer med indsatser på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. Undersøgelsen indgår i et større analysearbejde som led i nytænkningen af efterværnsområdet som beskrevet i aftalen 'Børnene Først'.