Efterværn – Afdækning af viden og erfaringer fra eksisterende indsatser

08-06-2022

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har undersøgt viden og erfaringer fra indsatser på tværs af kommunale og civilsamfundstilbud, der beskæftiger sig med opbygning af netværk og relationer ved overgangen til voksenlivet hos de mest udsatte unge, herunder tidligere anbragte. Undersøgelsen indgår i et større analysearbejde som led i nytænkningen af efterværnsområdet som beskrevet i aftalen 'Børnene Først'.