Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet 2017

17-04-2018

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på voksenhandicapområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagesagen. I 2017 var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 21 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner.

Kommunalbestyrelserne skal behandle Danmarkskortet på et møde, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Læs pressemeddelelse om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet, herunder voksenhandicapområdet, i 2017