Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2019

16-06-2020

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Se eksempel i læsevejledningen her på siden.

På særlige bestemmelser på børnehandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 51 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2018 har modtaget en eller flere ydelser, som indgår i danmarkskortene. Den samme person tæller flere gange, hvis vedkommende modtager flere ydelser, og der indgår kun data på ydelser, som kommunen har indberettet. Det vil derfor heller ikke være muligt at sammenligne kommunerne på tværs, da der vil være forskelle i datagrundlaget.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.