Ny viden er første skridt til at sikre sårbare mennesker den rigtige hjælp

09-09-2020

De tre første analyser af det specialiserede socialområde ligger nu klar. Analyserne bliver en del af grundlaget for den omfattende evaluering, som regeringen igangsatte i juni.

Social- og indenrigsminister Astid Krag kan nu præsentere de tre første analyser af det specialiserede socialområde. Der er tale om deskriptive analyser, der skal fungere som fælles vidensgrundlag i evalueringsarbejdet.

Målet er at komme grundigt omkring tilbud, den strukturelle opbygning og målgrupperne. Der vil også blive set på, hvordan man i Norge og Sverige har organiseret det specialiserede socialområde.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Mennesker med handicap og socialt udsatte skal have den rigtige hjælp. Vi gør det ikke godt nok i dag, og derfor lægger vi med evalueringen fundamentet til en specialeplanlægning på det specialiserede socialområde. Vi har nu fælles data på bordet, og det er i sig selv en rigtig glædelig nyhed. For blot få år siden ville det ikke have været muligt at frembringe tal fra det specialiserede område, som vi gør nu. Fælles tilgængelig viden og overblik er grundforudsætningen for hele evalueringsarbejdet.”

- Astrid Krag

De tre analyser er de første, siden arbejdet med evalueringen af det specialiserede socialområde blev sat i gang før sommerferien. Evalueringen skal bygge på et solidt vidensgrundlag, så der vil i de kommende måneder blive offentliggjort flere analyser. Det handler bl.a. om uddannelsesniveauet for medarbejderne i tilbuddene, de matrikelløse indsatser og videnscentre.

Selvom det er interessant at dykke ned i tallene og se, hvor tilbuddene er placeret rundt om i landet, og hvordan brugen af botilbud sker på tværs af kommunegrænserne, er det selvfølgelig fortsat alt for tidligt at konkludere, hvordan vi skal indrette området. I sidste ende handler det her om, at vi skal sikre, at alle borgere, uanset postnummer, får den rette hjælp fra start. Uden at det skal koste blod, sved og tårer for den enkelte.”

- Astrid Krag 

De tre analyser af det specialiserede socialområde – kort fortalt:

 • Velfærdspolitisk Analyse - Størrelse og virksomhedsformer for specialiserede sociale tilbud

  Analysen viser, at tilbuddene på voksenområdet oftest er kommunale, og tilbuddene på børne- og ungeområdet oftere er fonde eller selvejende, end de er regionale, kommunale og private. På de fleste tilbudstyper med døgnophold er der i gennemsnit 20-30 pladser på et tilbud og 10-15 pladser på en afdeling.
  Find analysen i boksen her på siden.

 • Velfærdspolitisk Analyse - Geografisk dækning af tilbud på det specialiserede socialområde

  Med udgangspunkt i data fra Tilbudsportalen, viser analysen, at der overordnet set ligger tilbud eller afdelinger af tilbud i de fleste af landets kommuner. Med få undtagelser ligger der afdelinger af de enkelte tilbudstyper og til de enkelte målgrupper i næsten alle landsdele.
  Find analysen i boksen her på siden.

 • Velfærdspolitisk Analyse - Brug af botilbud i andre kommuner

  På baggrund af registerdata viser analysen, at 39 pct. af beboerne i botilbud bor i en anden kommune end borgerens handlekommune, dvs. den kommune, der har pligt til at yde hjælp til borgeren efter lov om social service. Der er store forskelle mellem kommunerne. I nogle kommuner er det omkring 90 pct. af beboerne i botilbud, der har adresse uden for handlekommunen. I andre kommuner er det omkring 20 pct., der bor uden for handlekommunen. Kommunerne benytter i gennemsnit botilbud i 25 forskellige kommuner. Mange, der bor uden for handlekommunen, bor i samme landsdel som handlekommunen.
  Find analysen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)