Velfærdspolitisk Analyse - Størrelse og virksomhedsformer for specialiserede sociale tilbud

09-09-2020

I analysen belyses størrelsen og virksomhedsformerne for forskellige typer af sociale tilbud. Analysen viser, at tilbuddene på voksenområdet oftest er kommunale, mens tilbuddene på børne- og ungeområdet oftere er fonde eller selvejende, end de er regionale, kommunale og private. På de fleste tilbudstyper med døgnophold er der i gennemsnit 20-30 pladser på et tilbud og 10-15 pladser på en afdeling.