Velfærdspolitisk Analyse - Brug af botilbud i andre kommuner

09-09-2020

Denne analyse handler om i hvilket omfang kommunerne benytter botilbud uden for kommunegrænsen. På baggrund af registerdata viser analysen, at 39 pct. af beboerne i botilbud bor i en anden kommune end handlekommunen. Kommunerne benytter i gennemsnit botilbud i 25 forskellige kommuner. Mange, der bor uden for handlekommunen, bor i samme landsdel som handlekommunen.