Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet 2016

27-06-2017

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på børnehandicapområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagesagen. I 2016 var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 46 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner.

Kommunalbestyrelserne skal behandle Danmarkskortet på et møde, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Læs pressemeddelelse om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet (herunder børnehandicapområdet) i 2016