Andelen af udsatte unge, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse (2016)

05-11-2018

Det er regeringens mål, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

I 2016 er det på landsplan cirka 47 pct. af de 18-21-årige udsatte unge, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Kortet viser andelen efter bopælskommune. Bemærk, at målet ikke opgøres for kommuner, hvor data omfatter 3 eller færre personer.

Læs Kort fortalt: Socialt mål for udsatte unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse