Andelen af voksne med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, der er i uddannelse eller beskæftigelse (2016)

05-11-2018

Det er regeringens mål, at flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse eller beskæftigelse.

I 2016 er det på landsplan cirka 7 pct. af de 18-59-årige med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, der er i uddannelse eller beskæftigelse.

Kortet viser andelen efter handlekommune. Bemærk, at målet ikke opgøres for kommuner, hvor data omfatter 3 eller færre personer.

Læs Kort fortalt: Socialt mål for voksne med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer