Kort fortalt: Socialt mål for voksne med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer

06-11-2018

Det er regeringens mål, at flere voksne med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse eller beskæftigelse. De seneste tal viser, at ca. 7 pct. af målgruppen var i uddannelse eller beskæftigelse i 2016. Det svarer til tidligere år. Lidt over 40 pct. af personerne i målgruppen får kontanthjælp eller andre midlertidige ydelser. Det vil særligt være blandt dem, at flere kan komme i uddannelse eller beskæftigelse.