Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

01-06-2011

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde.