Evaluering af forældrepålæg og ungepålæg

01-03-2011

Som led i regeringens indsats for en styrkelse af forældreansvaret blev der i marts 2006 vedtaget en lovændring af lov om social service og lov om børnefamilieydelse, hvormed der blev indført regler om et såkaldt forældrepålæg (L 108).