Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet og de specialiserede undervisningstilbud (bilag B)

01-12-2012

Regeringen nedsatte i februar 2012 et udvalg om evaluering af kommunalreformen (hovedudvalget) samt fire underudvalg på henholdsvis natur- og miljøområdet, regional udvikling, sundhedsområdet samt socialområdet og de specialiserede undervisningstilbud.
Denne rapport indeholder underudvalgets afrapportering til hovedudvalget vedrørende socialområdet og de specialiserede undervisningstilbud.