Handicappolitisk handlingsplan, status 2014

01-09-2014

Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra oktober 2013. Publikationen er udfærdiget i et samarbejde mellem de ministerier, der har ansvaret for de forskellige initiativer.