Liste over ghettoområder pr. 1. december 2016

01-12-2016

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør udlændinge-, integrations- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.

Samtidigt med listen over ghettoområder offentliggøres listen over områder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes.