Byg dem op

01-06-2016

Massive investeringer i udsatte områder har løftet vores kvarterer fysisk, men potentialerne for bedre fællesskaber, lavere konfliktniveau samt beskæftigelse udnyttes ikke fuldt ud i renoveringer og byfornyelsesindsatsen i udsatte boligområder.

For det første bliver de jobs, der skabes i forbindelse med renoverings- og byggeprojekter i udsatte boligområder sjældent brugt til at løse lokale beskæftigelsesproblemer. Et andet uudnyttet potentiale er de store muligheder for at opbygning af fællesskaber og håndtering af konflikter, der ligger i renoverings- og byfornyelsesindsatser i udsatte boligområder.

Med ”Byg dem op – byfornyelse med lokal jobskabelse i udsatte boligområder” ønsker ministeriet at inspirere byfornyelsens aktører på tværs af sektorer til at udnytte en gylden mulighed: en mulighed for at bruge byfornyelses- og renoveringsprocesser i udsatte boligområder til at skabe reelle sociale løft.

Udgivelsen præsenterer en model, der anviser, hvordan man kan bruge byggeprocesser til at få arbejdsløse i arbejde. Den specifikke model bygger på en grundlæggende idé om, at byggeri i udsatte boligområder kan skabe varige jobs til lokale beboere.