Udenlandske erfaringer med at mindske omfanget af retlige konflikter i familieretlige sager

01-05-2016

Rapporten belyser 3 landes forskellige tilgange til at mindske retlige konflikter i familieretlige sager og en alternativ måde at inddrage barnet på i de meget konfliktfyldte skilsmisser.