VPA: Fra underretning til social indsats – har herkomst en betydning?

02-11-2020

Underretninger udgør en central rolle i kommunernes arbejde med tidlig opsporing af børn og unge, der har behov for særlig støtte. I denne analyse tages der udgangspunkt i de 0-15-årige, der blev underrettet om i 2016, og som ikke tidligere havde været anbragt, og for denne gruppe undersøges det, om de efterfølgende modtager sociale foranstaltninger.