VPA: Kvalitetsvurderinger af sociale tilbud

22-12-2021
Velfærdspolitisk Analyse forside

Socialtilsynets kvalitetsvurderinger tegner et billede af en generelt høj kvalitet på de sociale tilbud. Både blandt tilbud på voksenområdet og blandt tilbud på børne- og ungeområdet ligger den såkaldte temascore i gennemsnit på 4 eller derover for hvert af de syv temaer, der indgår i kvalitetsmodellen.