Bedre tilgængelighed i den almene boligsektor

29-10-2021

Som led i opfølgningen på aftalen om Grøn boligaftale 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har til formål at se på en mere målrettet og behovsorienteret anvendelse af Landsbyggefondens renoveringsmidler til at skabe bedre tilgængelighed i den almene boligsektor.