Fuldbyrdelsessager efter forældreansvarsloven

24-03-2022
Publikationens forside med foto fra ryggen af cyklende barn

Der har manglet systematisk viden om retternes praksis i fuldbyrdelsessager, og dette vidensbehov er blevet accentueret, efter at den familieretlige reform trådte i kraft i 2019. Denne rapport sætter fokus på, hvad den organisatoriske forandring og en ændret tilgang i behandlingen af disse sager betyder for fuldbyrdelsesområdet.